• İqlim Dəyişikliyi Aqro İnformasiya Mərkəzi 2010-cu ildən qlobal miqyasda özünü göstərən iqlim dəyişmələrinin aqrar sahəyə verə biləcəyi fəsadlarını önləmək üçün yeni təsərrüfat sistemlərini uğurla sınaqdan çıxarır.
 • Konservasiyalı Kənd Təsərrüfatı AİM və KKT
  Niyə KKT?
  KKT Texnologiyası
  KKT İnfo
  Konservasiyalı sahələr
 • Sosial və təsərrüfat Meşəçiliyi AİM və STM
  Ağacları necə tanıyırıq
  Yaşıl info
  Təsərrüfat meşələri
 • Ekoloji Kənd Təsərrüfatı AİM və İKT
  Eko təsərrüfat yaratmaq üçün
  Eko info
  Eko məhsullar harada?
  Aqrobiomüxtəliflik
 • Torpaq, Su və Yem Analizi Laboratoriyanın yaradılmasında başlıca məqsəd kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların aqrokimyəvi xüsusiyyətlərini müəyənləşdirməklə onların münbitliyini artırmaq, gübrələmə strateygiyasını işləyib hazırlamaqla torpaqlarda qida maddələrinin idarə olunması üçün müxtəlif tövsiyələrin verilməsidir.
 • Təlim, məsləhət və İnfromasiya Kənd Təsərrüfatı Məsləhətçilərinin Təlimatlandırılması məsləhət strategiyasının əsas xəttini təşkil edir. Bu fəaliyyətin konsepsiyası kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin k/t məsləhətçiləri kimi hazırlanmasını nəzərdə tutur.
AİM-ə xoş gəlmisiniz

Aqro İnformasiya Mərkəzi (AİM-Azərbaycan) 1999-cu ilin noyabr ayında Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş, qeyri-siyasi, qeyri-dini və qeyri-gəlirli Milli Qeyri Hökumət Təşkilatıdır.

AİM-in əsas məqsədi davamlı fermerçilik sistemləri yaratmaq və informasiya-məsləhət xidməti göstərməklə məcburi köçkün, qaçqın və aztəminatlı yerli kənd əhalisinin rifah halının yüksəldilməsidir.Ətraflı
Xəbərlər
Arxiv
Günün Videosu
Fermerlərin Sərvəti

2004-cü il yanvar ayından nəşr olunan “Sərvət” jurnalı fermerlərin informasiyaya olan tələbatının ödənilməsi yolunda atılan ən ümdə addımlardan biri olmuşdur.

Ətraflı
Kənd Təsərrüfatı Xidmət Mərkəzləri

Kənd Təsərrüfatı Xidmət Mərkəzlərinin yaradılmasında məqsəd icma üzvlərinə, fermerlərə davamlı məlumat və məsləhət xidməti göstərmək olmuşdur.

Ətraflı
Yaşıl nəqliyyat

Klub regionda əhalininin diqqətini ətraf mühitin qorunmasına yönəltmək və ekoloji nəqliyyatdan istifadə imkanlarını yaxşılaşdırmaq niyyətindədir.

Ətraflı
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!